Consiliere parentală

Consilierea parentală are ca scop construirea unei relaţii armonioase ȋntre părinţi şi copil, ȋntelegerea etapelor de dezvoltare ale copilului şi găsirea unor strategii eficiente de gestionare a dificultăţilor care apar ȋn cadrul familiei.

 

Sedinţele de consiliere parentală se desfăşoară ȋntâi cu părinţii, pentru ca psihologul să culeagă date despre familie şi difultăţile cu care se confruntă, apoi este chemată ȋntrega familie pentru a se observa interacţiunea dintre membrii acesteia, ulterior se va face un plan de consiliere, care este ȋnceput ȋn cabinet şi se continua acasă, psihologul urmărind evoluţia.

Scroll to Top