Psihoterapie individuală adulți

Procesul de psihoterapie are ca scop asistarea adultului ȋn explorarea şi exprimarea sentimentelor, gândurilor şi trăirilor sale, precum şi gestionarea situaţiilor problematice cu care se confruntă prin ȋnsoţirea acestuia ȋn procesul de descoperire a resurselor interioare şi de dezvoltare a unor strategii eficiente de soluţionare a dificultăţilor.

O resursă importantă ȋn procesul terapeutic o reprezintă alianţa terapeutică dintre psiholog şi client, care ȋncepe să se formeze ȋncă de la prima şedinţă. Alianţa terapeutică presupune ȋncredere şi respect reciproc, sentiment de siguranţă care ajută la exprimarea celor mai intime gânduri şi emoţii, ȋncredere ȋn procesul terapeutic, ȋn care terapeutul şi clientul formează o echipă cu acelaşi scop – depăşirea impasului ȋn care se află clientul, construirea unor strategii funcţionale de gestionare a dificultăţilor şi menţinerea acestora, chiar şi după ce terapia se ȋncheie.

Şedinţa de psihoterapie durează o oră, frecvenţa şedintelor depinzând de nevoia clientului şi de dificultatea cu care se confruntă. O deosebită importanţă o poartă angajamentul clientului ȋn acest proces. Acesta presupune participarea la fiecare sedinţă, respectarea intervalului de timp, colaborarea cu terapeutul şi sinceritatea, efectuarea unor posibile activităţi pentru acasă.

Scroll to Top